Cách làm căn cước công dân gắn chip khi không có sổ hộ khẩu?

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đầy đủ, người dân nếu không có sổ hộ khẩu liệu có được làm làm căn cước công dân gắn chip không?
Trường hợp đã có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Theo Điều 22 Luật Căn cước công dân 2014, hướng dẫn bởi Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA (sửa đổi bởi  Thông tư 40/2019/TT-BCA) hướng dẫn thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip như sau:
– Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân (trực tuyến hoặc trực tiếp);
– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu thông tin của công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân;
Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên Sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân…
Như vậy, người đã có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đã từng được cấp CCCD mã vạch hoặc đã được thu thập thông tin để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) mà mất hộ khẩu vẫn làm CCCD gắn chip bình thường.
Khi nộp Tờ khai, cán bộ tiếp nhận sẽ đối chiếu các thông tin tại tờ khai và Cơ sở dữ liệu để xác định người cần cấp thẻ. Khi các thông tin tại tờ khai và Cơ sở dữ liệu đầy đủ, trùng khớp và chính xác thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD mà không cần đến Sổ hộ khẩu.
Trường hợp chưa có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Theo các quy định đã nêu trên, khi thông tin của người cần cấp CCCD gắn chip chưa có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân phải xuất trình Sổ hộ khẩu.
Vì thế, nếu người dân làm mất Sổ hộ khẩu thì không tiến hành cấp CCCD gắn chip được.
Trường hợp này, người dân phải thực hiện thủ tục xin cấp lại Sổ hộ khẩu trước khi thực hiện việc cấp thẻ CCCD.
Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư 35/2014/TT-BCA, trường hợp Sổ hộ khẩu bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được cấp lại có số, nội dung như Sổ hộ khẩu đã cấp trước đây.
Để được cấp lại Sổ hộ khẩu, công dân cần điền đủ thông tin vào Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại Sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải cấp lại Sổ hộ khẩu.
Linh An (Tổng Hợp)