Cách tính lương của công chức, viên chức bắt đầu từ ngày 1/7

Từ 1-7-2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều chính sách, quy định về việc làm của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có sự thay đổi.
Từ 1-7, lương của công chức, viên chức được tính ra sao? - ảnh 1Từ 1-7-2020, kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức sẽ được công khai tại nơi làm việc của người đó. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG
1.  Ba trường hợp viên chức có biên chế suốt đời
Từ 1-7, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn sẽ chỉ được áp dụng với ba trường hợp sau:
– Viên chức được tuyển dụng trước 1-7-2020;
– Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;
– Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
2. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn của viên chức được kéo dài tối đa 60 tháng
Theo quy định tại Luật Viên chức 2010, Hợp đồng làm việc xác định thời hạn có hiệu lực trong thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
Tuy nhiên, trong Luật sửa đổi, bổ sung 2019, hợp đồng này được kéo dài trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.
3. Có thêm một ngạch công chức mới do Chính phủ quy định
Luật sửa đổi, bổ sung sẽ bổ sung thêm một loại ngạch công chức mới, ngạch này do Chính phủ quy định bên cạnh các ngạch Chuyên viên chính và tương đương, Chuyên viên và tương đương, Cán sự và tương đương, Nhân viên.
4. Công khai kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức tại nơi làm việc.
Theo đó, kết quả đánh giá cán bộ, công chức được xếp loại theo bốn mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.
Kết quả này sẽ được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức và thông báo đến người được đánh giá, đồng thời công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác.
Đối với cán bộ, công chức có hai năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi làm nhiệm vụ.
5. Tăng thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
Theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức hiện hành, thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung đã quy định tăng thời hiệu xử lý đối với từng loại hành vi vi phạm là hai năm và năm năm.
Luật sửa đổi, bổ sung cũng quy định không tính thời hiệu đối với một số hành vi cụ thể như:
– Cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;
– Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
– Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;
– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.
Luật sửa đổi, bổ sung cũng bổ sung việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.
Theo đó, mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ mà người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;
Trường hợp cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm, tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật…
Bên cạnh đó, thời hạn xử lý vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng từ 60 ngày lên thành 90 ngày và 120 ngày đối với các vụ việc phức tạp lên thành 150 ngày…
6. Lương cơ sở vẫn giữ mức 1.490.000 đồng/tháng
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa qua, Quốc hội đã quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1-7. Như vậy, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lương hưu… vẫn giữ ở mức 1.490.000 đồng/tháng, đi cùng đó là các khoản khác tính theo lương cơ sở cũng sẽ giữ nguyên.
Ngoài ra, Quốc hội cũng giao Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế để chủ động báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.
Nguyễn Linh