Chất lượng không khí nhiều khu vực ở Hà Nội đang tốt dần lên

Sáng 11-3, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội được cải thiện tích cực, “sắc xanh” đã trở lại tại nhiều khu vực.
HOÀNG VĂN