Chủ hộ có quyền, nghĩa vụ gì trong Luật Cư trú mới?

0 2.001
Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ 1/7/2021 quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên hộ gia đình…
P.H/VOV.VN