Hà Nội phấn đấu có 1.000 “đoạn đường, tuyến phố nở hoa”

Hội LHPN thành phố Hà Nội vừa phát động cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa” do các cấp Hội phụ nữ tự quản năm 2021. Theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện ít nhất 2 đoạn đường/tuyến phố nở hoa theo chỉ tiêu thi đua năm 2021.
Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; phát hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội trong tham gia bảo vệ môi trường, Hội LHPN thành phố Hà Nội phát động cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa” do các cấp Hội phụ nữ tự quản năm 2021 từ ngày nay đến tháng 10/2021.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp; chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Theo đó, các quận, huyện, thị xã phát động triển khai Cuộc thi dịp 8/3; đăng ký đoạn đường, tuyến phố nở hoa tham gia Cuộc thi trước ngày 15/3; chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện các đoạn đường, tuyến phố nở hoa đến hết tháng 6/2021.
Quận, huyện, thị xã tổ chức thi hoặc xét chọn 01 – 02 đoạn đường/tuyến phố tiêu biểu tham gia Cuộc thi cấp thành phố trong khoảng thời gian từ ngày 01/7 đến 15/7/2021.
Ban Giám khảo cuộc thi cấp thành phố tiến hành chấm thi: từ ngày 20/7 đến hết 20/8/2021. Hội LHPN Hà Nội tổ chức trao giải Cuộc thi cấp thành phố vào dịp 20/10/2021.
Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội chăm sóc hoa hưởng ứng cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa”. Ảnh Hội LHPN Hà Nội
Cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa” có cơ cấu giải thưởng cấp thành phố như sau: Tại mỗi cụm, Ban Giám khảo cuộc thi cấp thành phố chấm thi và lựa chọn 01 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba và bằng khen của Hội LHPN Hà Nội; các giải khuyến khích và giấy chứng nhận của Hội LHPN Hà Nội.
Theo Ban tổ chức, đối tượng dự thi là các đoạn đường, tuyến phố do chi/tổ phụ nữ hoặc Hội phụ nữ cơ sở đăng ký tự quản có cảnh quan đẹp, có cây xanh, hoa nở tự nhiên, được trồng và chăm sóc bởi cán bộ, hội viên phụ nữ, các hộ gia đình sinh sống trên trục đường/phố. Trong đó, chiều dài của các đoạn đường, tuyến phố tham gia dự thi tối thiểu từ 500m trở lên.
Mỗi xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện ít nhất 2 đoạn đường, tuyến phố nở hoa theo chỉ tiêu thi đua năm 2021. Theo đó, phấn đấu toàn thành phố có 1.000 đoạn đường, tuyến phố nở hoa do Hội phụ nữ tự quản.
Trên cơ sở kết quả thực hiện của cơ sở Hội, mỗi Hội LHPN quận/huyện/thị xã lựa chọn, giới thiệu ít nhất 01 đoạn đường/tuyến phố tiêu biểu đăng ký dự thi Cuộc thi cấp thành phố được triển khai theo 5 cụm thi đua.
PV