Hải Phòng: Đầu tư hơn 6.400 tỉ đồng xây dựng 2 bến container

 Hai bến cảng số 5 và 6 tại Khu bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng với thời gian hoạt động 70 năm.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, do Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO là nhà đầu tư, xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Dự án nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ; khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng) thúc đẩy kinh tế – xã hội TP Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.

Hải Phòng: Đầu tư hơn 6.400 tỉ đồng xây dựng 2 bến container

Với thời hạn hoạt động 70 năm, dự án có quy mô đầu tư xây dựng 2 bến với chiều dài 750m, tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus) và có 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 48 Teus.

Về quy mô, dự án đầu tư xây dựng 2 bến với chiều dài 750m (mỗi bến dài 375m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8.000 Teus); 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất khoảng 47ha.

Vốn đầu tư thực hiện Dự án (do nhà đầu tư đăng ký) là 6.425,2 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020-2025) là 6.072,976 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ năm 2030 và sau 2030) là 352,236 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Ngoài ra, công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện với quy mô sử dụng đất khoảng 47ha.

Dự án được yêu cầu khẩn trương thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường và chỉ được triển khai khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các thủ tục ưu đãi thuế, các chính sách khác.

Trúc Nhi