Hội nghị công bố kết quả DDCI Quảng Ninh năm 2020

Ngày 19/3 tới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức “Hội nghị công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương – DDCI Quảng Ninh 2020” tại Hội trường A, Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh và kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu tại 13 địa phương trong tỉnh.
Hội nghị sẽ công bố kết quả điểm số và xếp hạng năng lực cạnh tranh đối với 34 đơn vị tham gia (gồm 13 địa phương và 21 sở, ngành) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Hội nghị công bố kết quả DDCI Quảng Ninh năm 2020 - Ảnh 1.
Quang cảnh buổi họp báo.
Đại biểu tham dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW – CIEM) và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư; các hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp; cùng với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đại diện các cơ quan thông tin, truyền thông trong và ngoài tỉnh.
Năm 2020 vừa khép lại với các kết quả quan trọng mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc “mục tiêu kép”. Tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng triển khai các giải pháp hiệu quả, thiết thực cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp và mạnh dạn triển khai áp dụng các cách làm mới. Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) là một trong những giải pháp quyết liệt, sáng tạo mà Quảng Ninh đã tiên phong áp dụng triển khai thí điểm từ năm 2015, chính thức từ năm 2016 đến nay, nhằm tạo sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp sở, ban, ngành và địa phương trong nỗ lực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời là một kênh tin cậy tiếp thu, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp về chất lượng điều hành cấp cơ sở.
Bộ chỉ số DDCI là “kim chỉ nam” cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, kênh thông tin độc lập để đối chiếu, so sánh kết quả PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố hằng năm. Bộ chỉ số DDCI năm 2020 gồm 08 chỉ số thành phần: (1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (2) Tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban ngành và chính quyền địa phương; (3) Chi phí thời gian; (4) Chi phí không chính thức; (5) Cạnh tranh bình đẳng; (6) Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; (7) Thiết chế pháp lý; (8) Vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Riêng khối địa phương đánh giá thêm Chỉ số Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.
Trong năm 2020, khảo sát DDCI tiếp tục xây dựng các câu hỏi phục vụ khảo sát trách nhiệm xã hội, năng lực quản trị, và năng lực quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tỉnh và năng lực hội nhập CPTPP. Đồng thời, DDCI Quảng Ninh 2020 bổ sung đánh giá hiện tượng “đùn đẩy công việc giữa các sở, ban, ngành hoặc đùn đẩy công việc lên cấp có thẩm quyền cao hơn” vào phần Chi phí thời gian đối với khối sở, ban, ngành; điều chỉnh một số nội dung của các chỉ số thành phần để phản ánh tốt hơn các yêu cầu mới đặt ra với các sở, ban, ngành huyện, thị xã, thành phố.
Kết quả DDCI Quảng Ninh 2020 được đo lường dựa trên tổng hợp ý kiến của khoảng 6.500 đơn vị, bao gồm các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, năm 2020 lựa chọn thêm phân nhóm các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2019 và đầu năm 2020.
Chương trình khảo sát có sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến kế của doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền thuộc tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều hành, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh gắn với hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.
Phương pháp khảo sát DDCI 2020 bổ sung sử dụng công cụ khảo sát ứng dụng CNTT là khảo sát trực tuyến trên platform chuyên dụng, đảm bảo yêu cầu về định danh và xác thực đối với doanh nghiệp tham gia khảo sát.
Hội nghị DDCI Quảng Ninh 2020 sẽ tôn vinh và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành và địa phương dẫn đầu; nhận diện được những mặt tích cực, tồn tại hạn chế trong quản lý, điều hành của các đơn vị; đặc biệt là truyền được thông điệp không ngừng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực điều hành kinh tế của các sở ngành, địa phương và khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của toàn hệ thống chính trị của tỉnh nhằm thiết thực góp phần quyết định cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh PCI của tỉnh Quảng Ninh.
PV