HoSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới

Nhằm giảm tải cho hệ thống, HoSE vẫn thẩm định và cấp quyết định niêm yết mới cho các doanh nghiệp có nhu cầu, nhưng cổ phiếu sẽ tạm thời được giao dịch trên HNX.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng vừa có Công văn số 1339/UBCK về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) gửi HoSE, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Trong đó, cơ quan quản lý chứng khoán cho biết nhằm giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE thời điểm này, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới tại sàn TP.HCM thì HoSE vẫn sẽ thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi được HoSE thẩm định và cấp Quyết định niêm yết, cổ phiếu sẽ được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp chuyển sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.
Đối với doanh nghiệp có nhu cầu chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE, thủ tục cũng tiến hành tương tự.
Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HoSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tạm thời trên HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.
Cổ phiếu niêm yết mới trên HoSE sẽ được chuyển giao dịch tạm thời sang HNX để giảm tải cho hệ thống của sàn TP.HCM. Ảnh: Hoàng Hà.
Ủy ban Chứng khoán yêu cầu 2 Sở giao dịch phối hợp giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.
Cơ quan quản lý cũng yêu cầu HoSE, HNX và VSD thực hiện thông tin đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về việc HoSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các Sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.
HoSE và HNX cũng được yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện, phát hiện và báo cáo về cơ quan quản lý các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xử lý.
Công văn này được áp dụng từ 8/4 đến khi Ủy ban Chứng khoán có thông báo và hướng dẫn tiếp theo.
Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cho biết đây chỉ là giải pháp tình thế và mang tính chất ngắn hạn để giảm tải hiện tượng nghẽn lệnh trên HoSE hiện nay. Khi HoSE và các đơn vị liên quan có giải pháp căn cơ hơn chống nghẽn lệnh, việc niêm yết mới sẽ trở lại bình thường.
“Về bản chất vẫn là doanh nghiệp thuộc HoSE và giao dịch tạm thời trên HNX. Giải pháp này sẽ không làm tăng thêm cổ phiếu niêm yết trên HoSE, từ đó gián tiếp làm giảm áp lực lệnh trong tương lai”, vị này nhấn mạnh.
Ủy ban Chứng khoán cũng cho biết giải pháp này có thể chưa xử lý triệt để tình trạng nghẽn lệnh, nhưng sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống hiện nay. Khi có giải pháp hữu hiệu chống nghẽn lệnh, doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện để quay lại giao dịch trên HoSE, trong thời gian chờ thống nhất thị trường cổ phiếu theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Quang Thắng