Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Nhân kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2021), sáng 22-4, Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến đặt lẵng hoa tưởng nhớ lãnh tụ cộng sản V.I.Lênin tại Tượng đài Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo thành phố Hà Nội, bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hoa tưởng nhớ ​lãnh tụ cộng sản V.I.Lênin.
Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; các sở, ngành và một số địa phương. 
Trước tượng đài V.I.Lênin, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lênin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới và nguyện kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản của Người cũng như Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản. 
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ dâng hoa kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa, tưởng nhớ V.I.Lênin.
V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực; người sáng lập Nhà nước Xô viết – nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I.Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của V.I.Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tới dâng hoa kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin.
Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I.Lênin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của V.I.Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
NGUYỄN THÚC – ẢNH: VIẾT THÀNH