Tập đoàn Hà Đô (HDG) rót thêm 400 tỷ đồng vào Thiết bị Giáo dục 1

HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã HDG – sàn HOSE) vừa có nghị quyết thông qua góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Thiết bị Giáo dục 1.

Cụ thể, HDG sẽ mua thêm 40 triệu cổ phần của CTCP Thiết bị Giáo dục 1. Trong đó, số cổ phần được quyền mua là hơn 29 triệu, số cổ phần được phân phối thêm là gần 11 triệu. Giá mua là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị là 400 tỷ đồng.

Sau đợt góp vốn mua cổ phần này, tỷ lệ sở hữu của HDG tại Thiết bị Giáo dục 1 tăng lên mức 98,26% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh, Phó tổng giám đốc HDG thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc góp vốn.

Năm 2020, Hà Đô ghi nhận doanh thu đạt 4.998 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.260 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,1% và 12,8% so với thực hiện trong năm 2019, đồng thời hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu và 107% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Hà Đô tăng nhẹ 1% so với đầu năm lên 14.001 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 4.725 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng tài sản và tài sản cố định đạt 4.189,2 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/3, cổ phiếu HDG đứng tại mức 47.450 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 0,21%. Khối lượng giao dịch trong phiên đạt 1,244 triệu đơn vị.

Quỳnh Lê