Thông báo treo cờ Tổ quốc dịp lễ 30-4 và 1-5

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, tại Thông báo số 71/TB-UBND ngày 14-1-2021, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thủ đô treo cờ Tổ quốc từ ngày 29-4-2021 đến hết ngày 2-5-2021.
UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, công sở trên địa bàn, bổ sung, thay thế trong trường hợp cần thiết. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.
PHƯƠNG NGUYÊN