Tiêu chuẩn để xét tặng giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo

Kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, đến nay, giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên; từ đó tạo phong trào thi đua sôi nổi tại các trường học trên địa bàn Thành phố.

Năm nay, giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo vẫn duy trì các tiêu chuẩn và đối tượng xét thưởng như những năm trước.Đúng như mục đích yêu cầu mà giải thưởng đề ra, việc khoanh vùng đối tượng, các tiêu chuẩn và quy trình xét chọn rất chặt chẽ, đòi hỏi các hồ sơ tham gia dự giải phải có bề dày kinh nghiệm, hoạt động và đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giảng dạy.

Các thầy, cô giáo trình bày trước Hội đồng thẩm định giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”.

Hai tiêu chuẩn lớn để xét giải gồm: Tâm huyết với nghề và đổi mới, sáng tạo. Tiêu chuẩn tâm huyết với nghề đặt ra yêu cầu nhà giáo phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ hoặc tích cực vượt khó, học tập nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng thời biết khơi nguồn, truyền cảm hứng, là tấm gương cho học sinh, đồng nghiệp học tập, noi theo và sự tâm huyết với nghề phải được lan tỏa trong tổ chuyên môn, trong trường, trong khu vực…

Còn với tiêu chuẩn đổi mới, sáng tạo thì yêu cầu đặt ra là nhà giáo phải chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng khoa học giáo dục tiên tiến và những sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến vào thực tiễn quản lý, giảng dạy, giáo dục cho học sinh; có những sáng kiến đổi mới, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hoặc giáo dục tại đơn vị được Hội đồng khoa học của giải thưởng đánh giá cao, được đồng nghiệp, học sinh đồng tình cao.

Bên cạnh đó, nhà giáo phải là người tích cực tham gia và có những giải pháp hiệu quả, phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”…

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà, giải thường Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo là một giải thưởng khó bởi bên cạnh những tiêu chí cơ bản về bản lĩnh chính trị, đạo đức, thành tích nổi bật và sự đổi mới, đam mê, sáng tạo không ngừng trong công tác quản lý, giảng dạy, các nhà giáo còn phải là những nhân tố có sức lan tỏa những giá trị tốt đẹp và có sức ảnh hưởng tốt tới học sinh cũng như đồng nghiệp. Vì vậy, việc đạt giải thưởng cho thấy cả một hành trình nỗ lực, đam mê, tâm huyết với nghề của những “người lái đò” và họ có quyền tự hào về điều ấy.

 

P.T