UBND PHƯỜNG PHÙ CHẨN

ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, PHƯỜNG PHÙ CHẨN, THI XÃ TỪ SƠN,TỈNH BẮC NINH, CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

CHỦ TỊCH PHƯỜNG: LÊ NGUYÊN HÀ