Xúc phạm danh dự người học có thể bị phạt đến 10.000.000 đồng

PV